Төллөвөл-зохих-24-сая-эх-малын-18.1-сая-нь-төллөжээ

2021 оны 5-р сарын 21-ний байдлаар төллөвөл зохих 24 сая эх малын 18.1 сая буюу 73.6 хувь нь төллөөд байна. Бүсээр нь авч үзвэл:

Баруун бүсэд 83.2,
Хангайн бүсэд 71.7,
Төвийн бүсэд 65.6,
Зүүн бүсэд 79.2 хувьтай мал төллөлт үргэлжилж байна.
Улсын хэмжээнд 18.1 сая төл хүлээн авч, 17.5 сая төл бойжиж, бойжилт 96.6 хувьтай байна.

LEAVE A REPLY