Танилц:-Нийслэлд-өнөөдөр-ажиллах-дархлаажуулалтын-цэгүүдийн-байршил

Улаанбаатар хотод өнөөдөр дархлаажуулалтын суурин 42 цэг, явуулын 8 (автобус) цэгт 92 багийн 655 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн ажиллана. Ингэхдээ 11 405 иргэнийг дархлаажуулах юм. Дархлаажуулалтын цэгийг дүүрэг тус бүрээр нь танилцуулж байна.

LEAVE A REPLY