Өнөөдрийн-онч-үг

Амьдрал
гэдэг баллуур ашиглахгүйгээр зурах “урлаг”

John W. Gardner

LEAVE A REPLY