Хүүхдийнхээ-зургийг-олон-нийтийн-сүлжээнд-байрлуулахдаа-анхаарна-уу

Хүүхдийнхээ зургийг олон нийтийн сүлжээнд байрлуулахаас өмнө сайтар тунгаах хэрэгтэй талаар Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас анхаарууллаа.

Хүүхэд таны өмч биш, олон нийтийг татах хэрэгсэл биш.
Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 8.4-т “Сонин хэвлэл, телевиз, радио, цахим сүлжээ ашиглаж, хүүхдийн хувийн нууцад халдаж, дуу, дуу дүрсний, дүрсний бичвэр, гэрэл зураг тараасан, эсвэл гэмт хэрэг, зөрчил үйлдсэн гэж мэдээлсэн, олны өмнө гутаасан ажилтан, албан тушаалтан, иргэн, хуулийн этгээдэд хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ” гэж заажээ.

LEAVE A REPLY