Өнөөдрийн-онч-үг

Оролдлого, тэвчээр, хөлс гурав нь амжилт дагуулдаг ялагдашгүй нэгдэл юм. 

Napoleon Hill

LEAVE A REPLY