Өнөөдрийн-онч-үг

Амжилт гэдэг бол бусад хүмүүс бууж өгсөн үед тэвчих явдал юм.

Виллиам Фидер

LEAVE A REPLY