Эх-үрсийн-баярыг-бүх-нийтээр-тэмдэглэхгүй

Эх үрсийн баярыг бүх нийтээр тэмдэглэхгүй байх чиглэл өгчээ. Аймгийн Засаг дарга нарт энэ өдөр аливаа худалдаа, олон нийтийг хамруулсан арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байх үүрэг өгсөн байна.

LEAVE A REPLY